Organizacja na basenie

Wejście na teren pływalni

Po przyjściu należy okazać swoją kartę w portierni. Następnie należy udać się do szatni i pozostawić tam odzież oraz obuwie. Dotyczy to zarówno dzieci jak i rodziców/opiekunów. Do przebieralni wchodzimy 15 min przed rozpoczęciem lekcji. Opiekunowie po odprowadzeniu dzieci na zajęcia i przekazaniu ich pod opiekę instruktora wychodzą poza teren pływalni.

Wyjście z terenu pływalni

Po 45 minutach zajęć rodzice/opiekunowie odbierają swoje dzieci. Pomagają im wysuszyć się i ubrać się w przebieralni. Na opuszczenie strefy płatnej pływalni jest ok. 15 minut. Późniejsze wyjście skutkuje pobraniem dodatkowej opłaty przez pływalnię.