Płatność za zajęcia

Należy wykupić karnet za cały kurs. Płatność możliwa jest w ratach, po wcześniejszym, indywidualnym umówieniu się. W przypadku rodzeństwa kwota jest zsumowana. Rachunek w każdym miesiącu może ulec zmianie w zależności od liczby zajęć. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy firmy Falko podany poniżej.

Numer konta pływalni Falko

07 1090 2398 0000 0001 3330 3937

  • 1 zajęcia 45 minutowe w grupie dorosłych to koszt 55 złotych
  • 1 zajęcia indywidualne 45 minutowe dla jednej osoby dorosłej to koszt 130 złotych
  • 1 zajęcia indywidualne 45 minutowe dla dwóch osób dorosłej to koszt 170 złotych
  • 1 zajęcia indywidualne 45 minutowe dla trzech osób dorosłej to koszt 210 złotych

Informacja dla rodziców/opiekunów

Rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach z nauki pływania, po odprowadzeniu ich na zajęcia i przekazaniu pod opiekę instruktora, mogą udać się do holu głównego pływalni. Po 45 minutach, proszeni są o odebranie swoich pociech z zajęć w obecności instruktora, aby nie pozostawiać ich bez opieki na płycie basenu. Aby móc dopingować swoje pociechy z trybun należy zabrać obuwie na zmianę.

Organizacja na basenie

Wejście na teren pływalni

Po przyjściu należy okazać swoją kartę w portierni. Następnie należy udać się do szatni i pozostawić tam odzież oraz obuwie. Dotyczy to zarówno dzieci jak i rodziców/opiekunów. Do przebieralni wchodzimy 15 min przed rozpoczęciem lekcji. Opiekunowie po odprowadzeniu dzieci na zajęcia i przekazaniu ich pod opiekę instruktora wychodzą poza teren pływalni.

Wyjście z terenu pływalni

Po 45 minutach zajęć rodzice/opiekunowie odbierają swoje dzieci. Pomagają im wysuszyć się i ubrać się w przebieralni. Na opuszczenie strefy płatnej pływalni jest ok. 15 minut. Późniejsze wyjście skutkuje pobraniem dodatkowej opłaty przez pływalnię.