Płatność za zajęcia

Należy wykupić karnet za cały kurs. Płatność możliwa jest w ratach, po wcześniejszym, indywidualnym umówieniu się. W przypadku rodzeństwa kwota jest zsumowana. Rachunek w każdym miesiącu może ulec zmianie w zależności od liczby zajęć. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy firmy Falko podany poniżej.

Numer konta pływalni Falko

07 1090 2398 0000 0001 3330 3937

  • 1 zajęcia 45 minutowe w grupie dorosłych to koszt 55 złotych
  • 1 zajęcia indywidualne 45 minutowe dla jednej osoby dorosłej to koszt 130 złotych
  • 1 zajęcia indywidualne 45 minutowe dla dwóch osób dorosłej to koszt 170 złotych
  • 1 zajęcia indywidualne 45 minutowe dla trzech osób dorosłej to koszt 210 złotych